Edukatori koji vode obuke u Prima edukativnom centru lepote su licencirani profesori od strane ministarstva Srbije, kako neformalnog tako i formalnog od osnovnog do visokog školskog obrazovanja. Profesori su stručnjaci specijalisti iz svojih oblasti nege lepote (kozmetika – fizioterapija).

Tijana Baletić
Specijalista strukovni estetičar-kozmetičar
Medicinske nege lica i tela

Miroslav Popović
Specijalista strukovni fizioterapeut,
Oblast neurološka rehabilitacija.

Radi se po skriptama koje su profesori napisali iz svojih oblasti za medicinsku negu lepote.

Ilinka Radovanović
Eminentna nail dizajnerka i NSP edukatorka

Info: 060.658.44.90